Dynamisk Emotionell Terapi (D.E.T.) – Hypnosterapi

“EN SESSION BARA FÖR DIG”
Vår tillvaro på jorden har komplicerats. Alla beslut, alla intryck vi matas med och all information vi måste ta ställning till stressar oss varje dag dygnet runt. Det är inte konstigt att kroppen till slut säger ifrån på något sätt. Vår hjärna kan behöva hjälp för att klara vår allt mer påfrestande vardag. I den processen är D.E.T. ett kraftfullt verktyg.

Genom att göra små förändringar kan man bryta en negativ spiral, som till exempel en fobi. Jag som terapeut hjälper dig att hitta en ny riktning för att du därefter själv ska kunna fortsätta på rätt väg. Tillsammans arbetar vi oss tillbaka i tiden och hjälps åt att komma åt själva grunden till problemet. Oftast är det en händelse du haft i åldern 0-6 år eller ännu tidigare.

Annat vi kan jobba på tillsammans är; stress, fobier, kontrollbehov, ångest, smärtkontroll, magtarmbesvär, viktproblem, sömnbesvär och mycket mer.

 

Vad är hypnosterapi?

I hypnosterapi skall vi koncentrera oss på ditt undermedvetna sinne, vi skall jobba på ett emotionellt plan. Detta hypnotiska stadie är väldigt kraftfullt och vi skall tillsammans öppna upp för denna fantastiska värld. 

Låt mig förklara hur vi kan använda våra sinnen till vår fördel. Hypnosterapins filosofi innehåller tre delar av vårt sinne, det medvetna, den undermedvetna och det omedvetna delen av vårt sinne och alla har var sin funktion.  

Visste du att vår medvetna del av sinnet, den del som vi tänker med, som analyserar och som försöker skapa en rationell förklaring till den mesta vi gör. Det är den del också som också är den svagaste delen av vårt sinne? 

Den medvetna del representerar mindre än 5% av vår vardag, den är långsam och kan lätt överbelastas då det inte kan hålla speciellt många saker igång samtidigt. Hade vi kunnat lösa saker och ting på ett medvetet plan hade vi gjort det för länge sedan. 
Varför är det så? Jo för att vi har en tendens att vilja prata, tänka oss till lösningar, vi kan älta saker och ting över lång tid men kommer egentligen ingen vart. Och det är här styrkan i det undermedvetna kommer in i bilden. 

Till skillnad från det medvetna sinnet så är det undermedvetna blixtsnabbt, en miljon gånger snabbare än ditt medvetna sinne, tar över tusen gånger fler beslut varje dag. Det kan inte skilja mellan rätt och fel utan endast en inlärd arbetsorder. 

Varje moment av inlärning innehåller energi, vi kan kalla detta för emotionell energi för det är egentligen exakt vad det är. Faktum är att vi kopplar emotionell energi till allt vi lär oss. 

Om jag skulle peka på en färg och att jag sedan frågade dig vilken färg jag pekar på och denna färg är röd skulle du instinktivt svara röd. Om jag ställer en följdfråga ”hur vet du det?” Skulle  du förmodligen säga ”det har jag lärt mig” och jag sedan frågade ” hur har du lärt dig det” skulle de flesta säga ungefär så här ”tja det vet jag inte”. Antagligen lärde du dig färger genom att måla som liten eller så lärde du dig det på annat sätt, men en sak är säker, där kopplades emotionell energi till respektive färg och snart kunde du som barn säga instinktivt vilken färg det var. 

Faktum är att ett hypnotiskt stadie ger de absolut bästa förutsättningarna för en undermedveten förändring. 

Den omedvetna del är där dina instinkter ligger, reflexer, immunförsvaret och en högre instans och möjlig kommunikation på en högre existensiell nivå för ibland händer det att kommunikation från en till synes tidigare existens gör sig påmind. Vare sig man tror på det eller ej är det viktigast att problemet löses där det finns. 

Med det sagt så är det genom en hypnoterapeutisk process vi förändrar denna emotionella energi mot något mer värdefullt, det är här styrkan ligger. Vi kommer att starta med att öka din mottaglighet och förmodligen kommer du lika snabbt som andra att släppa taget och bara följa med in i en undermedveten och fantastisk värld. Så du kan förvänta dig en spännande resa mot en inre förändring  och när vi ses kommer jag att berätta mer om vad hypnos är och vad det inte är och hur vi kan använda det till vår fördel. Faktum är att hela processen kan komma att ge dig många värdefulla insikter som sannolikt får dig att se din värld med nya ögon. 

Varmt välkommen! 

Praktisk information: 

  • Jag har tystnadsplikt, men om det framkommer uppgifter om allvarliga brott, dit räknas tex mord och brott mot barn så är jag skyldig att anmäla detta.
  • Jag arbetar i samklang med NGH etiska regelverk 
  • Avbokning skall ske minst 24 timmar innan bokad tid 
  • Varje session kostar 1.500: – och räkna med upp till 120 minuter.

 

Läs mer om hypnosterapi här:  Hypnoterapeut.se

Jonny Pålsson 
Anima Hälsofokus 
Hypnosterapeut, NLP Master Practitioner, Hypnoscoach
Telefon: 070-328 67 83
Email: jonny@animahalsofokus.se