Tidigare Liv Regression/Regressionsterapi

Om du känner att du fastnat i livet och inte kommer vidare och testat andra metoder som KBT och psykoanalys
men ändå känner dig fastlåst. Då är du förmodligen påverkad på ett själsligt plan och behöver lösa upp tidigare liv.

Tidigare-liv-terapi är absolut inget trick.
Att utforska tidigare liv ger en möjlighet att upptäcka Karma som kan frigöras och släppas. Livsläxor, personlighetsutveckling genom liven och själens resa genom liven skapar en större förståelse för den man är i dag och därmed öppna upp för positiva förändringar. När vi arbetar med tidigare-liv-terapi går vi på djupet i människors undermedvetna.

Vad är regression och hur fungerar det?
Genom regression kan du utforska tidigare liv och upptäcka starka känslomässiga band till vissa individer,
kulturer, platser eller till och med talanger. Det kan ibland leda tillbaka till ett tidigare liv. Att övervinna
rädslor eller begränsningar kan också leda till ett tidigare liv.

Hur upplevs tidigare livsminnen?
När du verkligen upplever dig själv i ett tidigare liv, sker en förändring och du får en erfarenhet om
och skapar förståelse för ditt nuvarande liv på ett djupare plan.

När du verkligen kommer i kontakt med ditt tidigare liv som har påverkat dig i det nuvarande livet
så öppnas dina sinnen på ett djupare plan. Det bidrar till att påverka dig i olika situationer och
tillståndet som påverkar dig idag. Du kan till och med förstå dina egna karmiska mönster.

När mönstret mellan det förgångna livet och ditt nuvarande problem är sammankopplade, börjar
helandet i ditt inre att skapas till det förflutna livet som sedan rensar de känslor eller mönster som har
varit rådande i det nuvarande livet.

Därför har tidigare livsregression blivit framgångsrik eftersom det
tillåter oss att nå grundproblemen som påverkar dig i det nuvarande livet och kanske i många andra livstider.

Behöver jag tro på ett tidigare liv?
Visa personer tror inte på tidigare-liv-terapi därför att de inte tror på reinkarnation.
Oavsett om du tror på tidigare liv eller inte så ger terapiformen en stark känsloupplevelse och många
hittar svar på saker som alltid funnits i livet men som de tidigare inte förstod.
Du kan ibland finna svar till svår för klarade smärtor och rädslor i ett tidigare liv.

Det finns psykoterapeuter som också är kritiska till tidigare liv men ändå använder
tidigare liv terapi (TLT) (eng. pastlife regression) som terapeutiskt metod för att behandla
olika psykiska och psykosomatiska symptom.

På vilka sätt kan en regression hjälpa dig?
Regression kan hjälpa dig på många olika plan som t.ex vid personlig- och andlig utveckling,
förstå rädslor, fobier, ångest, hantera relationsproblem, fysiska problem eller  nyfikenhet på tidigare liv m.m.