Reiki Master 2025

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare – då är det dags för Reiki 3 – Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.

Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med, både för egen del och för att hjälpa andra.
Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna denna energi. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte ”klar” – tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet.

Du som är diplomerad i Reiki (Usui Shiki Ryoho) steg 1 och 2. Du kan ha gått Reiki 1 och 2 för oss eller för någon annan lärare. Du bör vara i psykisk balans för att delta.

Under kursen lär du dig bland annat:

* Mastersymboler med tillhörande Kotodaman
*Reikiprinciperna på Japanska
*Att initiera både på västerländskt och traditionellt sätt
*Att ge sig själv och andra ”Booster”
*Att utföra Healingkirurgi
*Ursprungliga/Traditionella Reikitekniker – en hel massa olika!
*Guidade meditationer och du får med dig manus
*Att hålla kurs och vad som behöver vara med

I kurspriset ingår utbildningsmaterial, diplom, fika samt återträff.

Kursledare är Jonny Pålsson och Anna-Karin Hedback, båda Reiki Masters.
Vi planerar nästa Reiki Master våren 2025, anmäl gärna ditt intresse!
Kursavgiften är 7 900 kr, varav 1 500 kr är en anmälningsavgift.

Anmälan gör du genom att maila: jonny@animahalsofokus.se
Vid anmälan vill vi ha din adress och telefonnummer.

Har du frågor eller funderingar? Maila eller ring oss!
Jonny: 070-328 67 83
Anna-Karin: 070-673 84 40

VILLKOR BOKNINGAR

* Din bokning är säkrad när vi erhållit anmälningsavgiften på 1 500 kr, faktureras omgående efter anmälan.

* Resterande kursavgift faktureras och ska betalas senast en månad före kursen.

* Vid anmälan senare än en månad före kursstart  faktureras hela kursavgiften på en gång.

* Om du behöver delbetala kursavgiften så går det att ordna. Hör av dig till oss i så fall.

* Du kan avboka kursen upp till 14 dagar efter anmälningsdatum. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid eventuell avbokning.

* Om du skulle bli sjuk får du ha din kursavgift innestående till nästa kurstillfälle. Läkarintyg krävs.

* Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen p.g.a. sjukdom, få anmälda eller andra oförutsedda händelser. Om det skulle inträffa utgår givetvis full  återbetalning på kursen, även anmälningsavgiften återbetalas då.

Varmt välkommen! ❤